زن مطلقه

تو چه میدانی از غم‌های یک زن بیوه یا مطلقه؟

تو چه میدانی زنی که بنابر مشکلاتی طلاق گرفته و یا شوهرش به رحمت خدا رفته و یک دوره از تأمین نیازهای عاطفی و جنسی و روانی را چشیده و حال از آن تأمین بی‌بهره شده، چه می‌کشد؟

به راستی که چه کم است زنی که در این دوران مقاومت کند و بایستد و نشکند.

***

زنان مطلقه یا بیوه در جامعه ما معمولاً خیلی کمتر از زنان مجرد خواستگار دارند و این موضوع باعث میشه سختی‌های عاطفی، روانی و جنسی را تحمل کنند. بعضاً این این نیازها و کمبودها اگر تأمین نشود و تحمل نشود و شخص مقید نباشد ممکن است به شکل نادرستی به بیرون بروز پیدا کند.

چه خوب است جهت تأمین نیازهای روانی، عاطفی، جنسی و ... چنین زنی با مردی که شرایط خوبی دارد و هم‌کفوش است ازدواج دائم یا اگر میسر نبود موقت کند.

این پست را هم مطالعه کنین: چرا زنان از ازدواج موقت بدشان می‌آید؟